OM MASSIVTRÄ

FRITIDSHUS

UTHYRNINGSSTUGA, GÄSTSTUGA

PASSIVHUS

STALL, RIDHUS

HALLAR, KONTOR

BILDGALLERI

KONTAKTA

LÄNKAR

STARTSIDAN

 


PASSIVHUS

Passiva hus, eller passivhus som det kallas, definieras som ett hus, som inte behöver någon uppvärmningsanordning. Huset är så välisolerat att man klarar sig med den värme som genereras av boende, av apparater, belysning och solinstrålning.
Energimyndigheten har gett ut en definition om vad som menas med ett passivt hus.
Den hittar du via nedanstående länk:

              http://www.passivhuscentrum.se

I Tyskland har denna metod eller snarare filosofi fått stort gensvar och många passivhus har byggts med framgång under de senaste åren.

I Sverige finns det ett antal intressanta objekt i Västsverige med Alingsås som centrum för utvecklingen.
Husen behöver byggas med mycket god isolering, fönstren ska ha ett mycket lågt U-värde och vändas mot söder, för att detta ska fungera. I Sverige behöver vi dessutom en kompletterande energikälla på c:a 1 kW, för att klara våra högra krav på boendekomfort och en reserv för våra kalla vintrar.

- Ett energisnålt hus måste vara ett tätt hus
- Ett tätt hus måste ha en bra ventilation
- En bra ventilation behöver kompletteras med
  värmeåtervinning

Ett exempel på vår limmade massiv/passivhusvägg utan köldbryggor:

Denna vägg kan kläs utvändigt med vilken fasad som helst, puts, träpanel eller tegel.

En traditionell värmeanläggning i ett nytt hus kostar 150-200 000:-, och ofta mer.
För dessa pengar kan man istället köpa 3-400 m3 isolering!
Ett välisolerat passivhus behöver därför inte vara dyrare än ett traditionellt hus!
Kostnaden för uppvärmning i ett passivhus är mycket låg och det kan skilja så mycket som 20-25 000:-/år i kostnad, jämfört med en vanlig villa. Sådana hus kommer att ha en god värdestegring i framtiden, när energipriserna stiger.

Massiva träväggar lämpar sig särskilt väl för att bygga passivhus.